بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 14 اسفند 1400

1400-12-14 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ شنبه، 14 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شستا با حجم معاملات 3045.79 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 289.26 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حكشتي با حجم معاملات 44.53 میلیون سهم (3.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فاسمين با حجم معاملات 25.87 میلیون سهم (7.51 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 48.36 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وغدير با حجم معاملات 32.79 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.79 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحصا با حجم معاملات 5.22 میلیون سهم (6.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.42 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 62.08 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 45.96 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 38.17 میلیارد تومان و حجم 1.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 27.36 میلیارد تومان و حجم 0.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 25.00 میلیارد تومان و حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 100.92 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 69.18 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 23.73 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 22.43 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 11.97 میلیارد تومان و حجم 1.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 72.68 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 51.51 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 45.03 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 39.30 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 9.66 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.94 میلیارد تومان .
 • 2- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 12.43 میلیارد تومان .
 • 4- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 6.90 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 6.65 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 28.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كروي با ارزش صف خرید 26.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 26.06 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كبافق با ارزش صف خرید 10.86 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.43 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.99 میلیارد تومان .
 • 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .
 • 9- نماد سكارون با ارزش صف خرید 5.18 میلیارد تومان .
 • 10- نماد ثاصفا با ارزش صف خرید 5.01 میلیارد تومان .
 • 11- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.57 میلیارد تومان .
 • 12- نماد ولصنم با ارزش صف خرید 2.72 میلیارد تومان .
 • 13- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.66 میلیارد تومان .
 • 14- نماد سايرا با ارزش صف خرید 1.61 میلیارد تومان .
 • 15- نماد ساربيل با ارزش صف خرید 1.10 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:30:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 533 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 23.21 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
 • 12:29:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 236 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكربن (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 1067 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 725 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 727 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 99.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 829 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 37.58 م.ت و سرانه فروش 10.93 م.ت .
 • 12:27:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 37.58 م.ت و سرانه فروش 10.93 م.ت .
 • 12:26:52؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.36 و سرانه خرید 36.61 م.ت و سرانه فروش 10.88 م.ت .
 • 12:25:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 231 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 97.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 651 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 530 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 67.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 910 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 845 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %-2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 534 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 225 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 107 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 850 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:46؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %3.66) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 23.24 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 12:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 614 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 61.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:37؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.54 و سرانه خرید 168.53 م.ت و سرانه فروش 6.35 م.ت .
 • 12:19:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 518 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 518 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 217 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 91.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 129 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گنگين با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 116.31 م.ت و سرانه فروش 69.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:09:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 623 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1070 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 765 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:54؛ حجم مشکوک در نماد لبوتان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 13.01 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 12:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 120 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 536 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 921 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 600 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 536 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:25؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 10.84 م.ت و سرانه فروش 12.59 م.ت .
 • 12:01:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 89.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 207 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 88.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 87.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 204 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 84.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولملت (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 15.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 45.10 م.ت و سرانه فروش 31.01 م.ت .
 • 11:49:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 83.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 198 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 81.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كيميا با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 129.95 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 12.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:42:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 14.47 م.ت و سرانه فروش 11.75 م.ت .
 • 11:37:00؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 6.38 م.ت و سرانه فروش 9.33 م.ت .
 • 11:36:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حكشتي با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.20 م.ت و سرانه فروش 33.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لبوتان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.8 م.ت .
 • 11:32:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:45؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.83) با حجم 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 12.87 م.ت و سرانه فروش 22.02 م.ت .
 • 11:31:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:39؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .
 • 11:30:14؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 46.60 م.ت و سرانه فروش 46.52 م.ت .
 • 11:30:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد توريل با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 44.38 م.ت و سرانه فروش 30.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.44. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 609 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 509 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:39؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 11.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 49.24 م.ت و سرانه فروش 19.45 م.ت .
 • 11:22:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 9.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 49.46 م.ت و سرانه فروش 17.78 م.ت .
 • 11:22:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كي بي سي با حجم 9.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.46 م.ت و سرانه فروش 17.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 15.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:20:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:52؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وآذر با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.69 م.ت و سرانه فروش 34.80 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.77. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:18:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .
 • 11:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قنيشا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 1081 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1005 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 76.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 72.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 178 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:29؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.44 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .
 • 11:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 68.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.09 و سرانه خرید 128.87 م.ت و سرانه فروش 6.75 م.ت .
 • 11:09:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 721 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:59؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 36.71 م.ت و سرانه فروش 27.29 م.ت .
 • 11:06:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:46؛ حجم مشکوک در نماد بكام (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 10.72 م.ت و سرانه فروش 10.01 م.ت .
 • 11:05:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.10 و سرانه خرید 45.72 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .
 • 11:04:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.99 و سرانه خرید 44.53 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .
 • 11:04:18؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 33.93 م.ت و سرانه فروش 20.34 م.ت .
 • 11:04:17؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 42.29 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 10:59:22؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 33.27 م.ت و سرانه فروش 36.90 م.ت .
 • 10:59:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 506 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:54؛ حجم مشکوک در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 14.08 م.ت .
 • 10:58:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 448 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:13؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 30.44 م.ت و سرانه فروش 12.59 م.ت .
 • 10:56:48؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 10.08 م.ت و سرانه فروش 20.16 م.ت .
 • 10:56:46؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 10.12 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .
 • 10:52:43؛ حجم مشکوک در نماد امين (در آخرین قیمت %0.57) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 4.68 م.ت و سرانه فروش 1.02 م.ت .
 • 10:52:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 789 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 61.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:48؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 17.17 م.ت و سرانه فروش 7.93 م.ت .
 • 10:46:38؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 17.15 م.ت و سرانه فروش 8.06 م.ت .
 • 10:46:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت و سرانه فروش 8.04 م.ت .
 • 10:43:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قمرو (در آخرین قیمت %-0.28) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .
 • 10:40:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 673 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 58.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:01؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 12.67 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .
 • 10:39:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:47؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .
 • 10:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 881 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 429 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.46) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 38.67 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
 • 10:33:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خكار با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.20 م.ت و سرانه فروش 21.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.41. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:33:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 714 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .
 • 10:32:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 455 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 927 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ختوقا با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.30 م.ت و سرانه فروش 14.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:29:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1120 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:35؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 38.62 م.ت و سرانه فروش 10.35 م.ت .
 • 10:21:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %-1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:54؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 26.13 م.ت و سرانه فروش 28.73 م.ت .
 • 10:19:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:24؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %-2.63) با حجم 7.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 31.39 م.ت و سرانه فروش 50.91 م.ت .
 • 10:19:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 1153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 1178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاسمين با حجم 5.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 245.48 م.ت و سرانه فروش 30.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:18:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.16 و سرانه خرید 233.60 م.ت و سرانه فروش 17.75 م.ت .
 • 10:18:13؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.16 و سرانه خرید 233.60 م.ت و سرانه فروش 17.75 م.ت .
 • 10:17:12؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 27.60 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .
 • 10:16:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1066 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 477 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:09؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %0.79) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 18.66 م.ت و سرانه فروش 23.42 م.ت .
 • 10:12:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:14؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 21.25 م.ت و سرانه فروش 16.79 م.ت .
 • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 570 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 40.14 م.ت و سرانه فروش 24.42 م.ت .
 • 10:10:16؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 22.56 م.ت و سرانه فروش 9.70 م.ت .
 • 10:10:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 40.14 م.ت و سرانه فروش 24.42 م.ت .
 • 10:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.2 م.ت .
 • 10:09:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.62 و سرانه خرید 130.54 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.62 و سرانه خرید 130.54 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 10:09:29؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.62 و سرانه خرید 130.54 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 10:09:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:27؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.40) با حجم 14.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 47.75 م.ت .
 • 10:07:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:11؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 31.93 م.ت و سرانه فروش 11.36 م.ت .
 • 10:06:54؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %-1.28) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 12.46 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .
 • 10:06:35؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 27.91 م.ت و سرانه فروش 21.76 م.ت .
 • 10:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 1272 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وبرق با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.25 م.ت و سرانه فروش 26.05 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.85. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:05:22؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.32 و سرانه خرید 49.11 م.ت و سرانه فروش 14.81 م.ت .
 • 10:04:12؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت .
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 91.35 م.ت و سرانه فروش 61.37 م.ت .
 • 10:03:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تيپيكو با حجم 11.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 69.59 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.20. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 12.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1218 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 472 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:45؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 9.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 10.03 م.ت و سرانه فروش 87.13 م.ت .
 • 10:02:21؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 6.80 م.ت و سرانه فروش 150.56 م.ت .
 • 10:02:19؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 6.86 م.ت و سرانه فروش 151.75 م.ت .
 • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1302 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:09؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 6.96 م.ت و سرانه فروش 75.46 م.ت .
 • 10:01:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تابا (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.43 م.ت و سرانه فروش 11.70 م.ت .
 • 10:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:15؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-1.10) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 9.46 م.ت .
 • 09:59:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1295 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 1297 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 918 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 454 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:46؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.25 و سرانه خرید 55.11 م.ت و سرانه فروش 4.90 م.ت .
 • 09:58:39؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت .
 • 09:58:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:36؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %-1.49) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 11.65 م.ت .
 • 09:58:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 999 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:55؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 38.22 م.ت و سرانه فروش 23.97 م.ت .
 • 09:57:09؛ حجم مشکوک در نماد بساما (در آخرین قیمت %0.92) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 34.44 م.ت و سرانه فروش 28.03 م.ت .
 • 09:57:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:19؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %-3.01) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.09 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .
 • 09:55:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 1316 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 1200 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 520 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:57؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 10.72 م.ت و سرانه فروش 6.37 م.ت .
 • 09:54:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:20؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 30.66 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .
 • 09:54:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 874 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 918 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:26؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-1.31) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:52:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1234 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:14؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 16.08 م.ت و سرانه فروش 9.79 م.ت .
 • 09:51:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:12؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 16.17 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .
 • 09:50:57؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .
 • 09:50:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 706 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.85 و سرانه خرید 89.37 م.ت و سرانه فروش 18.41 م.ت .
 • 09:50:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بساما (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:41؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 23.80 م.ت و سرانه فروش 10.99 م.ت .
 • 09:49:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:38؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 20.05 م.ت و سرانه فروش 23.30 م.ت .
 • 09:49:38؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.10 و سرانه خرید 204.61 م.ت و سرانه فروش 5.37 م.ت .
 • 09:49:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فرآور با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 204.61 م.ت و سرانه فروش 5.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 38.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:49:03؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 8.15 م.ت و سرانه فروش 22.37 م.ت .
 • 09:49:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:54؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-3.50) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 13.50 م.ت و سرانه فروش 60.98 م.ت .
 • 09:46:58؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 26.45 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .
 • 09:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شستا با حجم 8.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:45:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:36؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %-1.73) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 9.34 م.ت و سرانه فروش 39.51 م.ت .
 • 09:45:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.73) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.1 م.ت .
 • 09:43:21؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 11.95 م.ت و سرانه فروش 9.01 م.ت .
 • 09:42:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:49؛ حجم مشکوک در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 40.81 م.ت و سرانه فروش 24.15 م.ت .
 • 09:42:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 880 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:59؛ حجم مشکوک در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.29 و سرانه خرید 149.96 م.ت و سرانه فروش 23.85 م.ت .
 • 09:41:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 1010 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1050 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:36؛ حجم مشکوک در نماد بساما (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.54 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .
 • 09:39:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 913 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:56؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 16.29 م.ت .
 • 09:38:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .
 • 09:38:31؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.27) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 14.47 م.ت و سرانه فروش 12.89 م.ت .
 • 09:37:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:42؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 10.69 م.ت و سرانه فروش 44.48 م.ت .
 • 09:37:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 33.60 و سرانه خرید 400.82 م.ت و سرانه فروش 11.93 م.ت .
 • 09:37:08؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.41 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت .
 • 09:37:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1071 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 959 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:29؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.70 و سرانه خرید 395.39 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .
 • 09:35:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 967 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حپارسا با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.77 م.ت و سرانه فروش 36.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 743 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 621 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 584 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 621 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:41؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 23.26 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 09:32:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.07 م.ت و سرانه فروش 46.39 م.ت .
 • 09:31:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 1096 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3394 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 606 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1914 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 719 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:29؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 69.31 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت .
 • 09:30:29؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 5.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.58 م.ت و سرانه فروش 17.13 م.ت .
 • 09:30:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساپا با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 69.31 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:23؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 12.27 م.ت و سرانه فروش 17.28 م.ت .
 • 09:29:17؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 12.27 م.ت و سرانه فروش 17.28 م.ت .
 • 09:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 606 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:56؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .
 • 09:28:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:12؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 48.22 م.ت و سرانه فروش 25.00 م.ت .
 • 09:28:11؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 48.05 م.ت و سرانه فروش 24.91 م.ت .
 • 09:27:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 767 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 670 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:35؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 21.61 م.ت و سرانه فروش 16.00 م.ت .
 • 09:26:53؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 51.73 م.ت .
 • 09:26:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 1455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 790 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 670 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:01؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 23.88 م.ت و سرانه فروش 22.51 م.ت .
 • 09:26:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:54؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.21 و سرانه خرید 29.65 م.ت و سرانه فروش 9.23 م.ت .
 • 09:25:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:33؛ حجم مشکوک در نماد حبندر (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.49 م.ت و سرانه فروش 28.80 م.ت .
 • 09:25:33؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 24.92 م.ت .
 • 09:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 1134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.3 م.ت .
 • 09:24:33؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 4.43 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .
 • 09:24:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.34) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.4 م.ت .
 • 09:24:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 1499 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %-3.90) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 12.20 م.ت و سرانه فروش 13.57 م.ت .
 • 09:23:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:38؛ حجم مشکوک در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 6.25 م.ت و سرانه فروش 5.82 م.ت .
 • 09:23:38؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 33.94 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .
 • 09:23:15؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 14.98 م.ت و سرانه فروش 13.09 م.ت .
 • 09:22:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 26.58 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
 • 09:22:25؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت و سرانه فروش 13.90 م.ت .
 • 09:22:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:12؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %-0.35) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 11.22 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 09:21:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 841 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 670 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 1389 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-1.21) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 93.72 م.ت و سرانه فروش 47.28 م.ت .
 • 09:20:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1281 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 1606 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2288 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 883 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 743 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:38؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 30.71 م.ت و سرانه فروش 14.90 م.ت .
 • 09:19:32؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 20.54 م.ت و سرانه فروش 104.16 م.ت .
 • 09:19:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:13؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 16.80 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 16.80 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %-2.02) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 35.86 م.ت .
 • 09:18:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 1617 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:06؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 10.73 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .
 • 09:17:45؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 16.15 م.ت و سرانه فروش 35.47 م.ت .
 • 09:17:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2058 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.3 م.ت .
 • 09:17:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 962 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .
 • 09:17:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 1325 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 455 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:30؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 76.34 م.ت و سرانه فروش 55.31 م.ت .
 • 09:15:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1464 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 454 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %1.34) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 09:14:55؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.85 و سرانه خرید 36.31 م.ت و سرانه فروش 9.42 م.ت .
 • 09:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1059 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.91) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 8.71 م.ت و سرانه فروش 8.12 م.ت .
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 26.09 م.ت و سرانه فروش 52.09 م.ت .
 • 09:13:47؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1052 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:04؛ حجم مشکوک در نماد بركت (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 12.02 م.ت و سرانه فروش 15.29 م.ت .
 • 09:13:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2300 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1985 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:22؛ حجم مشکوک در نماد وغدير (در آخرین قیمت %3.79) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 27.95 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت .
 • 09:12:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1070 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1011 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:01؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.38) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 28.10 م.ت و سرانه فروش 19.71 م.ت .
 • 09:11:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1620 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1346 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 1078 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 2685 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 2763 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 748 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:35؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 73.69 م.ت و سرانه فروش 29.34 م.ت .
 • 09:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1872 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 641 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 2874 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:03؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 75.38 م.ت و سرانه فروش 34.88 م.ت .
 • 09:08:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 761 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3077 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 3451 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1908 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 664 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 2287 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1753 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1554 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %-1.42) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 41.55 م.ت و سرانه فروش 28.53 م.ت .
 • 09:08:20؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 42.41 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .
 • 09:08:10؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .
 • 09:08:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1044 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 3665 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2224 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1186 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:01؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 30.61 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .
 • 09:07:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 198.52 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:07:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 198.52 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 198.52 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:07:37؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 196.82 م.ت و سرانه فروش 9.77 م.ت .
 • 09:07:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1919 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 638 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1948 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 664 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 2332 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 951 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1901 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 632 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2416 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2221 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 919 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:32؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 34.78 م.ت و سرانه فروش 11.51 م.ت .
 • 09:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 47.84 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت .
 • 09:06:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2210 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:03؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.15 و سرانه خرید 55.20 م.ت و سرانه فروش 13.29 م.ت .
 • 09:06:00؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 40.27 م.ت و سرانه فروش 80.54 م.ت .
 • 09:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:54؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .
 • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1767 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 3287 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 783 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:38؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 29.57 م.ت و سرانه فروش 17.87 م.ت .
 • 09:05:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:31؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 47.38 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 20.32 م.ت .
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 2487 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1232 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:26؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 24.39 م.ت و سرانه فروش 18.13 م.ت .
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 3963 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 907 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 3978 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1114 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 55.83 م.ت و سرانه فروش 23.33 م.ت .
 • 09:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 940 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:54؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 19.97 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .
 • 09:04:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 3782 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 6374 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 57.35 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .
 • 09:04:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 844 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 29.04 م.ت و سرانه فروش 19.99 م.ت .
 • 09:04:42؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 27.63 م.ت و سرانه فروش 20.29 م.ت .
 • 09:04:41؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 36.32 م.ت و سرانه فروش 31.37 م.ت .
 • 09:04:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2048 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماني (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:30؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 8.70 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .
 • 09:04:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 214.90 م.ت و سرانه فروش 58.77 م.ت .
 • 09:04:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1505 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5694 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 83.11 م.ت و سرانه فروش 54.40 م.ت .
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 26.35 م.ت و سرانه فروش 309.97 م.ت .
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 29.24 م.ت و سرانه فروش 27.55 م.ت .
 • 09:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1742 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:43؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 25.67 م.ت و سرانه فروش 506.10 م.ت .
 • 09:03:40؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.12 و سرانه خرید 80.45 م.ت و سرانه فروش 9.91 م.ت .
 • 09:03:35؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.12 و سرانه خرید 80.45 م.ت و سرانه فروش 9.91 م.ت .
 • 09:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 3200 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:02؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 71.31 م.ت و سرانه فروش 22.12 م.ت .
 • 09:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2631 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2307 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2043 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1827 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:13؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:02:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:02:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:01:54؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 7592 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:38؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.27 و سرانه خرید 333.17 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 83.09 م.ت و سرانه فروش 51.96 م.ت .
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 83.09 م.ت و سرانه فروش 51.96 م.ت .
 • 09:01:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 76.42 م.ت و سرانه فروش 25.61 م.ت .
 • 09:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1543 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد فايرا با ارزش صف خرید 49.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 135.52 م.ت .
 • 2- نماد كروي با ارزش صف خرید 41.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.74 م.ت .
 • 3- نماد فاسمين با ارزش صف خرید 32.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.54 م.ت .
 • 4- نماد سدبير با ارزش صف خرید 28.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 210.54 م.ت .
 • 5- نماد وسالت با ارزش صف خرید 27.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.05 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 22.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 173.88 م.ت .
 • 2- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 16.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 184.71 م.ت .
 • 3- نماد تيپيكو با ارزش صف فروش 9.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.52 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 4.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.98 م.ت .
 • 5- نماد كايتا با ارزش صف فروش 4.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.69 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سكارون با ارزش صف خرید 15.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 218.63 م.ت .
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف خرید 28.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 210.54 م.ت .
 • 3- نماد واحصا با ارزش صف خرید 10.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 203.23 م.ت .
 • 4- نماد شتهران با ارزش صف خرید 3.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.10 م.ت .
 • 5- نماد شمواد با ارزش صف خرید 8.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 176.82 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 16.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 184.71 م.ت .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 22.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 173.88 م.ت .
 • 3- نماد غشهد با ارزش صف فروش 2.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.28 م.ت .
 • 4- نماد تيپيكو با ارزش صف فروش 9.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.52 م.ت .
 • 5- نماد كايتا با ارزش صف فروش 4.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.69 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 122.03 میلیون سهم (14.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با حجم معاملات 9.75 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 70.75 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بالاس با حجم معاملات 10.83 میلیون سهم (7.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.54 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاسمين با حجم معاملات 16.09 میلیون سهم (5.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.63 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 6.12 میلیون سهم (3.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.02 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 72.80 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 20.91 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد كالا با برآیند ورود پول درشت 11.07 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد توسن با برآیند ورود پول درشت 7.41 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 6.47 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد وبرق با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان و حجم 18.74 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 23.70 میلیارد تومان و حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 21.77 میلیارد تومان و حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 19.79 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 15.12 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 25.97 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 11.86 میلیارد تومان .
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 7.13 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 5.94 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.54 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 30.81 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 25.24 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 18.04 میلیارد تومان .
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.79 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.11 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 10.66 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 8.26 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سكارون با ارزش صف خرید 6.40 میلیارد تومان .
 • 6- نماد كبافق با ارزش صف خرید 5.41 میلیارد تومان .
 • 7- نماد قشير با ارزش صف خرید 4.43 میلیارد تومان .
 • 8- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.33 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، شنبه، 14 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 5 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-05 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها