بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 11 اسفند 1400

1400-12-11 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ چهارشنبه، 11 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 122.03 میلیون سهم (14.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با حجم معاملات 9.75 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 70.75 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بالاس با حجم معاملات 10.83 میلیون سهم (7.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.54 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاسمين با حجم معاملات 16.09 میلیون سهم (5.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.63 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 6.12 میلیون سهم (3.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.02 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 72.80 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 20.91 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد كالا با برآیند ورود پول درشت 11.07 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد توسن با برآیند ورود پول درشت 7.41 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 6.47 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد وبرق با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان و حجم 18.74 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 23.70 میلیارد تومان و حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 21.77 میلیارد تومان و حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 19.79 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 15.12 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 25.97 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 11.86 میلیارد تومان .
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 7.13 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 5.94 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.54 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 30.81 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 25.24 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 18.04 میلیارد تومان .
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.79 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.11 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 10.66 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 8.26 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سكارون با ارزش صف خرید 6.40 میلیارد تومان .
 • 6- نماد كبافق با ارزش صف خرید 5.41 میلیارد تومان .
 • 7- نماد قشير با ارزش صف خرید 4.43 میلیارد تومان .
 • 8- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.33 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:10؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %-1.53) با حجم 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 21.99 م.ت و سرانه فروش 21.46 م.ت .
 • 12:28:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 2553 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 18.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:02؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.61 و سرانه خرید 7.04 م.ت و سرانه فروش 2.70 م.ت .
 • 12:25:16؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-1.05) با حجم 9.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.18 م.ت و سرانه فروش 17.76 م.ت .
 • 12:25:01؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 13.27 م.ت و سرانه فروش 8.89 م.ت .
 • 12:24:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:22؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-1.64) با حجم 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 26.43 م.ت و سرانه فروش 40.21 م.ت .
 • 12:22:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .
 • 12:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:26؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 32.40 م.ت و سرانه فروش 24.86 م.ت .
 • 12:19:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.39 م.ت و سرانه فروش 24.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.30. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:18:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 950 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:26؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 22.52 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .
 • 12:18:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:07؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 9.26 م.ت .
 • 12:12:48؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.70 و سرانه خرید 40.58 م.ت و سرانه فروش 5.27 م.ت .
 • 12:12:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 898 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2348 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.41 م.ت و سرانه فروش 4.89 م.ت .
 • 12:11:14؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 5.13 م.ت و سرانه فروش 5.14 م.ت .
 • 12:10:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:29؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .
 • 12:07:02؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 22.37 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .
 • 12:04:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:41؛ حجم مشکوک در نماد وايران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 36.53 م.ت و سرانه فروش 23.69 م.ت .
 • 11:41:53؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 15.79 م.ت و سرانه فروش 13.45 م.ت .
 • 11:39:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 3467 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 17.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 661 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 565 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:44؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 29.01 م.ت و سرانه فروش 24.58 م.ت .
 • 11:35:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وايران (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:53؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 23.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 13.40 م.ت و سرانه فروش 16.12 م.ت .
 • 11:35:34؛ حجم مشکوک در نماد وايران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.46 و سرانه خرید 85.39 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .
 • 11:35:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وايران با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 85.39 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:34:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 16.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.21 م.ت و سرانه فروش 98.68 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.44. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 34.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:27؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 26.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 9.71 م.ت و سرانه فروش 38.84 م.ت .
 • 11:20:01؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 20.61 م.ت و سرانه فروش 10.41 م.ت .
 • 11:17:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 589 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 200 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 81.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 199 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 75.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 198 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:27؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 195 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت فروش 102 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:58؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 21.06 م.ت و سرانه فروش 20.59 م.ت .
 • 11:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 22.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:18؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 51.89 م.ت و سرانه فروش 28.33 م.ت .
 • 10:57:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:05؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 20.45 م.ت و سرانه فروش 13.66 م.ت .
 • 10:57:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولغدر با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.01 م.ت و سرانه فروش 24.48 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.53. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:56:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.68) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .
 • 10:54:20؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 28.05 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت .
 • 10:53:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 4231 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:01؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 20.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 18.56 م.ت و سرانه فروش 37.62 م.ت .
 • 10:53:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 15.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.98 م.ت و سرانه فروش 114.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.41. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 34.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:49:45؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.16 م.ت و سرانه فروش 16.56 م.ت .
 • 10:46:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:28؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد زدشت با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.34 م.ت و سرانه فروش 14.16 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.80. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:43:33؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 175.42 م.ت و سرانه فروش 48.52 م.ت .
 • 10:43:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كيميا با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 175.42 م.ت و سرانه فروش 48.52 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.62. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:37:39؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 75.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 25.89 م.ت و سرانه فروش 91.34 م.ت .
 • 10:37:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 19.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:09؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.27) با حجم 16.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 9.80 م.ت و سرانه فروش 32.18 م.ت .
 • 10:34:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:55؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 13.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 10.34 م.ت و سرانه فروش 57.95 م.ت .
 • 10:33:54؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 13.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 59.17 م.ت .
 • 10:33:44؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 6.54 م.ت و سرانه فروش 2.39 م.ت .
 • 10:33:25؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 78.45 م.ت و سرانه فروش 32.63 م.ت .
 • 10:33:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:25؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خعمرا با حجم 10.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.14 م.ت و سرانه فروش 57.72 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.18. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 22.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:32:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 5437 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 14.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 5965 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 13.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:30؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 26.76 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 10:31:29؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 26.76 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 10:31:29؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 13.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 74.59 م.ت و سرانه فروش 157.98 م.ت .
 • 10:31:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 13.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 74.59 م.ت و سرانه فروش 157.98 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.47. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 34.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:30:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 7365 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:19؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 9.49 م.ت و سرانه فروش 271.83 م.ت .
 • 10:27:46؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 157 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 409 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:52؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 48.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 26.57 م.ت و سرانه فروش 140.88 م.ت .
 • 10:25:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 44.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:37؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 41.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 84.61 م.ت و سرانه فروش 76.15 م.ت .
 • 10:25:29؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 25.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 95.38 م.ت و سرانه فروش 65.26 م.ت .
 • 10:25:27؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 21.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 95.38 م.ت و سرانه فروش 65.26 م.ت .
 • 10:24:52؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.76 و سرانه خرید 39.30 م.ت و سرانه فروش 10.46 م.ت .
 • 10:24:42؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.51 و سرانه خرید 250.03 م.ت و سرانه فروش 12.19 م.ت .
 • 10:23:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 57 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:42؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.35 و سرانه خرید 34.32 م.ت و سرانه فروش 10.24 م.ت .
 • 10:22:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 592 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فايرا با حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 131.41 م.ت و سرانه فروش 31.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.34 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:21:59؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.24 و سرانه خرید 130.21 م.ت و سرانه فروش 30.73 م.ت .
 • 10:21:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .
 • 10:20:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 894 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 137 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 18.62 م.ت و سرانه فروش 14.70 م.ت .
 • 10:20:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 136 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 133 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 722 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:45؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-0.69) با حجم 16.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 8.92 م.ت و سرانه فروش 30.92 م.ت .
 • 10:16:40؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 53.35 م.ت و سرانه فروش 19.64 م.ت .
 • 10:16:02؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 733 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:14؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-3.99) با حجم 59.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 23.96 م.ت و سرانه فروش 45.53 م.ت .
 • 10:12:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حبندر با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.38 م.ت و سرانه فروش 23.00 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.32. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:12:34؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 7.56 م.ت و سرانه فروش 11.36 م.ت .
 • 10:12:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 1005 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:30؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 25.74 م.ت و سرانه فروش 39.89 م.ت .
 • 10:09:34؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 44 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حبندر (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 23.96 م.ت .
 • 10:09:04؛ حجم مشکوک در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 26.98 م.ت و سرانه فروش 13.89 م.ت .
 • 10:08:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:20؛ حجم مشکوک در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %-0.82) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 33.15 م.ت و سرانه فروش 52.44 م.ت .
 • 10:07:41؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 24.54 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت .
 • 10:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 23.90 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .
 • 10:06:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 23.90 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .
 • 10:05:25؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 39.18 م.ت و سرانه فروش 16.19 م.ت .
 • 10:05:25؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت .
 • 10:05:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:48؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاسمين با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.45 م.ت و سرانه فروش 17.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:03:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:34؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 11.39 م.ت .
 • 10:03:01؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 14.08 م.ت و سرانه فروش 16.44 م.ت .
 • 10:02:38؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 15.27 م.ت و سرانه فروش 16.33 م.ت .
 • 10:02:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1244 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1122 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1082 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:38؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %-2.68) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 16.51 م.ت و سرانه فروش 34.28 م.ت .
 • 09:59:33؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %-2.68) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 16.51 م.ت و سرانه فروش 34.28 م.ت .
 • 09:59:33؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-4.65) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.16 م.ت و سرانه فروش 14.64 م.ت .
 • 09:59:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:06؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 8.77 م.ت و سرانه فروش 10.98 م.ت .
 • 09:58:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 582 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:07؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 17.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 15.90 م.ت و سرانه فروش 35.36 م.ت .
 • 09:58:04؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 16.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 15.90 م.ت و سرانه فروش 35.36 م.ت .
 • 09:56:59؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 9.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 38.07 م.ت و سرانه فروش 55.20 م.ت .
 • 09:56:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 582 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بموتو (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %1.34) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .
 • 09:55:04؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 30.45 م.ت و سرانه فروش 22.32 م.ت .
 • 09:53:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:10؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 41.31 م.ت و سرانه فروش 36.42 م.ت .
 • 09:52:40؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 13.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 15.43 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 09:52:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 10.21 م.ت .
 • 09:52:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.77) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.02 م.ت و سرانه فروش 33.41 م.ت .
 • 09:52:14؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 16.27 م.ت و سرانه فروش 90.47 م.ت .
 • 09:52:14؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بالاس با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.27 م.ت و سرانه فروش 90.47 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.18. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:51:56؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 25.10 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت .
 • 09:51:27؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 78.62 م.ت و سرانه فروش 62.57 م.ت .
 • 09:50:56؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 15.56 م.ت و سرانه فروش 15.51 م.ت .
 • 09:50:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:05؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 18.55 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .
 • 09:50:05؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 10.95 م.ت و سرانه فروش 10.66 م.ت .
 • 09:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.12 و سرانه خرید 144.35 م.ت و سرانه فروش 10.22 م.ت .
 • 09:47:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.12 و سرانه خرید 144.35 م.ت و سرانه فروش 10.22 م.ت .
 • 09:47:03؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.12 و سرانه خرید 144.35 م.ت و سرانه فروش 10.22 م.ت .
 • 09:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1832 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 5003 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1112 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:55؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 8.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 14.82 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .
 • 09:43:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 8.75 م.ت و سرانه فروش 5.76 م.ت .
 • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:21؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 29.07 و سرانه خرید 173.55 م.ت و سرانه فروش 5.97 م.ت .
 • 09:42:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:55؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 16.99 م.ت و سرانه فروش 6.14 م.ت .
 • 09:41:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:50؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.57) با حجم 5.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 14.48 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %0.34) با حجم 10.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 35.65 م.ت .
 • 09:39:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 518 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كاما با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.23 م.ت و سرانه فروش 16.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:39:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنام (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.0 م.ت .
 • 09:38:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 556 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 556 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:46؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 21.18 م.ت .
 • 09:36:44؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 556 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:55؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.86 و سرانه خرید 64.42 م.ت و سرانه فروش 16.69 م.ت .
 • 09:31:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.83 و سرانه خرید 64.10 م.ت و سرانه فروش 16.72 م.ت .
 • 09:31:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.83 و سرانه خرید 64.10 م.ت و سرانه فروش 16.72 م.ت .
 • 09:31:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:03؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-3.29) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 19.33 م.ت و سرانه فروش 21.64 م.ت .
 • 09:30:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1205 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:16؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 39.57 م.ت و سرانه فروش 27.97 م.ت .
 • 09:30:00؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-3.09) با حجم 6.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 11.65 م.ت و سرانه فروش 36.59 م.ت .
 • 09:29:44؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 23.91 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .
 • 09:29:43؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 23.91 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .
 • 09:29:06؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 18.13 م.ت و سرانه فروش 11.65 م.ت .
 • 09:28:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 842 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:24؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %1.83) با حجم 5.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 72.23 م.ت و سرانه فروش 84.72 م.ت .
 • 09:28:12؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 38.06 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .
 • 09:27:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:55؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 11.90 م.ت و سرانه فروش 33.21 م.ت .
 • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.41) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 13.11 م.ت .
 • 09:26:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 737 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:46؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 0.51 م.ت و سرانه فروش 10.64 م.ت .
 • 09:25:13؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 31.27 م.ت و سرانه فروش 31.31 م.ت .
 • 09:25:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:50؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.51 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:24:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
 • 09:24:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-2.80) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.2 م.ت .
 • 09:24:26؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.69 و سرانه خرید 49.10 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت .
 • 09:24:19؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.24) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 28.28 م.ت و سرانه فروش 87.18 م.ت .
 • 09:23:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1741 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .
 • 09:22:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:05؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 12.31 م.ت .
 • 09:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:52؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 33.16 م.ت و سرانه فروش 36.88 م.ت .
 • 09:21:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 537 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2099 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %3.18) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .
 • 09:20:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 40.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:17؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 38.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 39.81 م.ت .
 • 09:20:17؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-3.78) با حجم 5.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 16.65 م.ت و سرانه فروش 36.32 م.ت .
 • 09:20:11؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-3.78) با حجم 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 16.65 م.ت و سرانه فروش 36.32 م.ت .
 • 09:18:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1766 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:47؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.66 و سرانه خرید 162.43 م.ت و سرانه فروش 34.89 م.ت .
 • 09:17:47؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-2.81) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 17.70 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .
 • 09:17:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سدبير با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 205.12 م.ت و سرانه فروش 31.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:17:06؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 55.40 م.ت و سرانه فروش 22.17 م.ت .
 • 09:16:32؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %1.54) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 22.61 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت .
 • 09:16:22؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 29.76 م.ت و سرانه فروش 9.37 م.ت .
 • 09:15:58؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.62 و سرانه خرید 207.21 م.ت و سرانه فروش 27.18 م.ت .
 • 09:15:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.8 م.ت .
 • 09:15:47؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 46.35 م.ت و سرانه فروش 24.84 م.ت .
 • 09:15:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %1.71) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 28.11 م.ت و سرانه فروش 28.85 م.ت .
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 40.71 م.ت و سرانه فروش 39.29 م.ت .
 • 09:15:11؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.80) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 10.60 م.ت و سرانه فروش 11.80 م.ت .
 • 09:14:46؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 8.82 م.ت .
 • 09:14:41؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 8.82 م.ت .
 • 09:14:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفا با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 8.82 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:14:12؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.02 و سرانه خرید 169.18 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت .
 • 09:14:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شلعاب با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 169.18 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.02. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:13:49؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.80 و سرانه خرید 138.49 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت .
 • 09:12:57؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 44.67 م.ت و سرانه فروش 18.28 م.ت .
 • 09:12:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:12؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 25.52 م.ت و سرانه فروش 17.98 م.ت .
 • 09:12:10؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 25.52 م.ت و سرانه فروش 17.98 م.ت .
 • 09:12:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1141 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:54؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 45.40 م.ت و سرانه فروش 22.05 م.ت .
 • 09:11:45؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 25.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 24.88 م.ت و سرانه فروش 34.88 م.ت .
 • 09:11:32؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-3.31) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 29.54 م.ت و سرانه فروش 48.95 م.ت .
 • 09:11:06؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 23.99 م.ت و سرانه فروش 22.08 م.ت .
 • 09:10:28؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.58 و سرانه خرید 240.95 م.ت و سرانه فروش 11.71 م.ت .
 • 09:10:27؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.58 و سرانه خرید 240.95 م.ت و سرانه فروش 11.71 م.ت .
 • 09:10:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 887 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:20؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 10.86 م.ت و سرانه فروش 12.48 م.ت .
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 14.71 م.ت و سرانه فروش 12.35 م.ت .
 • 09:09:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:39؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %2.66) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 47.78 م.ت و سرانه فروش 39.29 م.ت .
 • 09:08:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 6421 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 12133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:53؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 16.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 18.00 م.ت و سرانه فروش 28.44 م.ت .
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.71 و سرانه خرید 397.70 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .
 • 09:07:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 4056 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 24.11 م.ت و سرانه فروش 51.01 م.ت .
 • 09:06:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 963 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:00؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 35.20 م.ت و سرانه فروش 77.16 م.ت .
 • 09:05:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 570 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:38؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 6.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 67.71 م.ت و سرانه فروش 100.21 م.ت .
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:17؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 9.99 م.ت و سرانه فروش 64.71 م.ت .
 • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 22.56 م.ت و سرانه فروش 21.42 م.ت .
 • 09:04:48؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.21 و سرانه خرید 161.63 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .
 • 09:04:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 5221 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:37؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 20.52 م.ت و سرانه فروش 18.77 م.ت .
 • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 70.93 م.ت و سرانه فروش 29.74 م.ت .
 • 09:04:30؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 35.53 م.ت و سرانه فروش 52.26 م.ت .
 • 09:04:29؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 35.53 م.ت و سرانه فروش 52.26 م.ت .
 • 09:04:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %-1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:09؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 18.58 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .
 • 09:04:08؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 18.58 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .
 • 09:04:08؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 10.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 17.39 م.ت و سرانه فروش 28.39 م.ت .
 • 09:04:08؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %-1.76) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 2.93 م.ت و سرانه فروش 2.93 م.ت .
 • 09:03:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 10019 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2692 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1681 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1854 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:03؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-2.31) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 59.65 م.ت و سرانه فروش 377.79 م.ت .
 • 09:02:58؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-3.99) با حجم 9.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 30.29 م.ت .
 • 09:02:54؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 18.44 م.ت و سرانه فروش 12.35 م.ت .
 • 09:02:54؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-3.99) با حجم 9.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 30.29 م.ت .
 • 09:02:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1116 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:46؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.33 و سرانه خرید 224.16 م.ت و سرانه فروش 26.90 م.ت .
 • 09:02:40؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 7.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 91.09 م.ت و سرانه فروش 70.52 م.ت .
 • 09:02:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 77.04 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .
 • 09:02:31؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 77.04 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .
 • 09:02:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 77.04 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .
 • 09:02:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 77.04 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .
 • 09:02:19؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 77.04 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .
 • 09:02:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1366 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1550 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.45 و سرانه خرید 75.21 م.ت و سرانه فروش 16.90 م.ت .
 • 09:02:04؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.45 و سرانه خرید 75.21 م.ت و سرانه فروش 16.90 م.ت .
 • 09:01:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1588 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1304 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-1.74) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 30.47 م.ت و سرانه فروش 47.90 م.ت .
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.74) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 201.82 م.ت و سرانه فروش 1816.40 م.ت .
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 62.73 م.ت و سرانه فروش 38.73 م.ت .
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-1.43) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 14.74 م.ت و سرانه فروش 71.73 م.ت .
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 62.73 م.ت و سرانه فروش 38.73 م.ت .
 • 09:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3465 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:06؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 10.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 104.66 م.ت و سرانه فروش 328.61 م.ت .
 • 09:01:05؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 10.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 104.66 م.ت و سرانه فروش 328.61 م.ت .
 • 09:01:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 36073 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 22358 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.74) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 201.82 م.ت و سرانه فروش 1816.40 م.ت .
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.74) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 201.82 م.ت و سرانه فروش 1816.40 م.ت .
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %1.04) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 113.24 م.ت و سرانه فروش 25.55 م.ت .
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 113.24 م.ت و سرانه فروش 25.55 م.ت .
 • 09:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2378 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:47؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 4.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 150.50 م.ت و سرانه فروش 173.28 م.ت .
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 4.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 150.50 م.ت و سرانه فروش 173.28 م.ت .
 • 09:00:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 23628 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 16115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 71.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.61 م.ت .
 • 2- نماد ثشاهد با ارزش صف خرید 48.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 85.28 م.ت .
 • 3- نماد سدبير با ارزش صف خرید 37.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.48 م.ت .
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 31.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.57 م.ت .
 • 5- نماد وسالت با ارزش صف خرید 31.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.74 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 12.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.00 م.ت .
 • 2- نماد تيپيكو با ارزش صف فروش 7.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.95 م.ت .
 • 3- نماد شپلي با ارزش صف فروش 6.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 48.62 م.ت .
 • 4- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 4.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 177.06 م.ت .
 • 5- نماد داراب با ارزش صف فروش 3.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 12.53 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سلار با ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 255.84 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف خرید 71.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.61 م.ت .
 • 3- نماد سدبير با ارزش صف خرید 37.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.48 م.ت .
 • 4- نماد وساخت با ارزش صف خرید 5.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.55 م.ت .
 • 5- نماد سايرا با ارزش صف خرید 3.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.72 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 4.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 177.06 م.ت .
 • 2- نماد تيپيكو با ارزش صف فروش 7.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.95 م.ت .
 • 3- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 2.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.32 م.ت .
 • 4- نماد غدشت با ارزش صف فروش 12.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.00 م.ت .
 • 5- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.09 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 47.78 میلیون سهم (5.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 36.22 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ثنوسا با حجم معاملات 60.74 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كسرا با حجم معاملات 44.70 میلیون سهم (4.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واميد با حجم معاملات 17.32 میلیون سهم (3.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.96 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتايد با حجم معاملات 37.84 میلیون سهم (4.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.53 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد ثشاهد با برآیند ورود پول درشت 24.21 میلیارد تومان و حجم 5.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 8.22 میلیارد تومان و حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد غمينو با برآیند ورود پول درشت 7.48 میلیارد تومان و حجم 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 5.74 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فسبزوار با برآیند ورود پول درشت 5.27 میلیارد تومان و حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 51.38 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد كسرا با برآیند خروج پول درشت 15.08 میلیارد تومان و حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 11.81 میلیارد تومان و حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 10.31 میلیارد تومان و حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 8.62 میلیارد تومان و حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 22.28 میلیارد تومان .
 • 2- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 8.63 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 8.48 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 73.77 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 14.53 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند خروج پول درشت 13.14 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 8.36 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 7.36 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 12.55 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 11.20 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كساوه با ارزش صف خرید 11.14 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سكارون با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، چهارشنبه، 11 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 24 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-24 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 23 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-23 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 20 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-20 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها