بلاگ Live TSE

آموزش سرانه خرید و فروش و قدرت نسبی حقیقی – آموزش تابلوخوانی

1401-01-15 حامد عبدی پور

سرانه خرید، سرانه فروش، قدرت نسبی

مقدمه

یکی از مهم ترین نمودارهای تشخیص روند بازار در علم تابلوخوانی ، تحلیل و بررسی نمودار سرانه خرید، سرانه فروش و قدرت نسبی حقیقی در بازار است. در ابتدا لازم است که تفاوت سهامداران حقیقی و حقوقی آنها را با هم مرور کنیم:

سهامداران حقوقی همان شرکت‌ها هستند که با دریافت کد بورسی حقوقی اقدام به معامله می کنند. در مقابل سهامداران حقیقی همان اشخاص حقیقی هستند که در بازار اقدام به معامله می کنند.

حقیقی حقوقی تعداد خریدار حقیقی تعداد خریدار حقوقی تعداد فروشنده حقیقی تعداد فروشنده حقوقی

سرانه خرید، فروش و قدرت نسبی حقیقی

رصد کردن معاملات اشخاص حقیقی در بازار نسبت به معاملات اشخاص حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا عموماََ اشخاص حقیقی برای کسب سود وارد معامله می‌شوند ولی اشخاص حقوقی ممکن است اهداف دیگری مانند تسویه بدهی‌ها، تامین مالی، سیت هیات مدیره، انتقال مالکیت و… داشته باشند. در نتیجه جهت تحلیل صحیح روند آتی قیمت سهم، بایستی پارامترهای خرید و فروش اشخاص حقیقی را در هر زمان آنالیز نماییم. یکی از این پارامترها، سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی است. این پارامتر از آن جهت حائز اهمیت است که میانگین ارزش معاملاتی هر خریدار یا فروشنده حقیقی را گزارش می کند. اگر این پارامتر از میانگین تاریخی خود بالاتر یا پایین تر باشد می‌تواند مبنای مهمی در تصمیم گیری درباره آن نماد باشد.

فرمول محاسبه سرانه خرید حقیقی در سهام

متوسط سرانه خریدار حقیقی= مجموع ارزش خریدهای حقیقی ها تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی

متوسط سرانه خریدار حقیقی

همچنین می‌‎توان از فرمول زیر نیز استفاده کرد. متوسط سرانه خریدار حقیقی= حجم خرید حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی

متوسط سرانه خریدار حقیقی 2

فرمول محاسبه سرانه فروش حقیقی در سهام

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی= مجموع ارزش فروش حقیقی ها تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی

همچنین می‌توان از فرمول زیر نیز استفاده کرد. متوسط سرانه فروشندگان حقیقی= حجم فروش حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی 2

سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی در کل بازار

یکی از پارامترهای مهم در شناسایی وضعیت بازار، محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی بازار است. این عدد بیان می‌کند که به طور متوسط هر شخص حقیقی امروز چند میلیون تومان خرید یا فروش سهام داشته است. آنالیز این پارامتر به فرد کمک می‌کند که متوجه شود در معاملات امروز فروشندگان دست بالاتر را دارند یا خریداران. اگر سرانه خرید بازار از سرانه فروش آن بیشتر باشد به این معناست که خریداران بر فروشندگان برتری دارند. اگر سرانه فروش بازار از سرانه خرید آن بیشتر باشد به این معناست که فروشندگان بر خریداران برتری دارند. هر چه اختلاف سرانه خرید و فروش بیشتر باشد برتری نیز محسوس‌تر است. هر چه مقدار عددی این سرانه نسبت به میانگین روزهای قبل بیشتر باشد نشان دهنده­‌ی ورود خریداران یا فروشندگان درشت‌تر در بازار است.  

بایستی به درصد معاملات حقوقی توجه داشته باشید، چرا که در نمادهایی که حقوقی‌ها عمده معاملات خرید و فروش سهم را انجام داده‌اند، سرانه خریدار و فروشنده و قدرت خریدار حقیقی قابل اتکا نیست.

نکته: روند سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار حقیقی  و قدرت نسبی حقیقی از خود عدد آن مهم‌تر است. یعنی اگر سرانه خرید از 10 میلیون تومان به 14 میلیون تومان برسید اتفاق مثبتی است ولی اگر سرانه خرید سهم از 25 به 20 برسد تعبیر منفی می توان از روند آتی سهم داشت.  همچنین اگر رشد سرانه خرید آنقدری باشد که از سرانه فروش پیشی بگیرد اتفاق بسیار با اهمیتی است (قدرت خریدار=1) در حالی که اگر قدرت خریدار از 2 به 1.5 برسید تعبیر منفی می‌توان از روند سهم داشت.

نکته: کراس سرانه خرید و فروش بازار در حین بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سرانه خرید، سرانه فروش بازار را به سمت بالا قطع کند نشان دهنده بهبود اوضاع نسبی بازار و درشت‌تر بودن خریداران نسبت به فروشندگان بازار است. اگر سرانه خرید، سرانه فروش را به سمت پایین قطع کند نشان دهنده درشت تر بودن فروشندگان بازار نسبت به خریداران است و احتمالا در ادامه بازار با فشار فروش روبرو شود.

نکته: بررسی روند سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار حقیقی  و قدرت نسبی حقیقی در بازه های هفتگی، دو هفته و ماهانه از اهمیت بیشتری نسبت به بررسی روزانه این اعداد برخوردار است.

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت نسبی حقیقی (توضیح این پارامتر در ادامه مقاله آمده است) در بازار به صورت هم وزن و ارزشی با دقت و سرعت بسیار بالا در قسمت رصد لحظه ای سایت livetse قابل مشاهده است. خط سبز بیانگر سرانه خرید و خط قرمز بیانگر سرانه فروش است.

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت نسبی حقیقی بازار و صندوق های با درامد ثابت سایت livetse

فرمول محاسبه سرانه خرید حقیقی در بازار

سرانه خریدار حقیقی بازار به دو صورت هم وزن و ارزشی محاسبه می شود که فرمول آن ها به شرح زیر است:

سرانه خریدار حقیقی بازار به صورت هم وزن= مجموع سرانه خریدار حقیقی هر نماد تقسیم بر تعداد نمادها

سرانه خریدار حقیقی بازار هم وزن

سرانه خریدار حقیقی بازار به صورت ارزشی= مجموع ارزش خرید حقیقی در هر نماد تقسیم بر تعداد کل خریداران حقیقی در کل بازار

سرانه خریدار حقیقی بازار ارزشی

نکته: عرضه اولیه ها و بعضی از حق تقدم ها می توانند سرانه خرید و فروش بازار به صورت هم وزن رو تحت الشعاع قرار دهند زیرا عموما فروشنده های خرد بسیاری دارند.

نکته: سهم هایی که قفل صف خرید یا فروش هستند بدلیل عدم عرضه و تقاضای مناسب، می توانند سرانه خرید و فروش بازار به صورت هم وزن را تحت الشعاع قرار دهند.

نکته: سهم های بزرگ یا بازگشایی در نمادها که عموما با ارزش معاملات بالایی همراه هستند می توانند سرانه خرید و فروش بازار به صورت ارزشی تحت الشعاع قرار دهند.

نکته: تقاطع سرانه خریدار حقیقی با سرانه فروشنده حقیقی در بازار می تواند بیانگر تغییر روند لحظه ای بازار باشد.

نکته: دستکاری در سرانه های خرید و فروش حقیقی در بسیاری از نمادهای کوچک در بازار مشهود است و این مورد می تواند سرانه خرید و فروش بازار به صورت هم وزن بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

قدرت خریدار حقیقی و قدرت نسبی حقیقی دو پارامتر مهم جهت بررسی قدرت حقیقی ها است که بیانگر وضعیت نسبی سرانه خرید و فروش در نماد یا در بازار است.

قدرت خریدار حقیقی در سهام

جهت تعیین برتری نسبی خریداران و فروشندگان حقیقی پارامتری به نام قدرت خریدار حقیقی تعریف می شود که از تقسیم سرانه خریدار حقیقی به سرانه فروش حقیقی بدست می آید. این پارامتر نشان می دهد که به طور متوسط، خریداران چند برابر فروشندگان پول وارد بازار کرده اند. اگر این عدد بزرگتر از 1 باشد یعنی خریداران بیش از فروشندگان خرید کرده اند و اگر این عدد کمتر از 1 باشد بیانگر برتری فروشندگان است. مقدار عددی این پارامتر همیشه بزرگتر از صفر است.

فرمول محاسبه قدرت خریدار حقیقی در سهام

قدرت خریدار حقیقی

قدرت نسبی حقیقی در سهام

وقتی قدرت خریدار حقیقی برابر 1 است یعنی فروشندگان و خریداران دارای قدرت یکسانی هستند. ولی در محاسبه پارامتر قدرت خریدار حقیقی یک جهت گیری محاسباتی به سمت خریدار وجود دارد به عنوان مثال، اگر سرانه خریدار 30 میلیون تومان و سرانه فروشنده 18 میلیون تومان باشد پارامتر قدرت خریدار حقیقی برابر 1.67 خواهد بود ولی اگر سرانه خریدار 18 میلیون تومان و سرانه فروشنده 30 میلیون تومان باشد این پارامتر برابر 0.6 خواهد بود که اگر با حالت تعادلی 1 مقایسه شود به اشتباه اینگونه برداشت خواهد شد که 40 درصد فروشنده قوی تر از خریدار است در حالیکه 67 درصد برتری دارد. این اشتباه از آنجا ناشی می شود که فرمول محاسبه قدرت خریدار حقیقی بر مبنای خریدار نوشته شده است نه فروشنده. لذا پارامتر جدیدی به نام قدرت نسبی حقیقی معرفی می شود که وضعیت قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را به درستی نشان می دهد که فرمول آن به صورت زیر است:

اگر سرانه خریدار حقیقی بیش از فروشنده حقیقی باشد:

قدرت نسبی حقیقی 1

اگر سرانه خریدار حقیقی کمتر از فروشنده حقیقی باشد:

قدرت نسبی حقیقی 2

در مثال فوق، قدرت نسبی حقیقی در حالت اول برابر 1.67 و در حالت دوم برابر 1.67- خواهد بود که برتری 67 درصدی خریدران و فروشندگان نسبت به هم را بیان می کند.

فرمول محسابه قدرت نسبی حقیقی در بازار

قدرت خریدار حقیقی بازار به دو صورت هم وزن و ارزشی محاسبه می شود که فرمول آن ها به شرح زیر است:

 

قدرت خریدار حقیقی بازار به صورت هم وزن= مجموع قدرت خریدار حقیقی هر نماد تقسیم بر تعداد نمادها

قدرت خریدار حقیقی بازار هم وزن

قدرت خریدار حقیقی بازار به صورت ارزشی= مجموع ارزش خرید حقیقی در هر نماد تقسیم بر مجموع ارزش فروش حقیقی در هر نماد تعداد کل خریداران حقیقی در کل بازار

قدرت خریدار حقیقی بازار ارزشی

قدرت نسبی حقیقی بازار به صورت هم وزن

اگر سرانه خریدار حقیقی بیش از فروشنده حقیقی باشد:

قدرت نسبی حقیقی بازار به صورت هم وزن= مجموع قدرت خریدار حقیقی هر نماد تقسیم بر تعداد نمادها

قدرت نسبی حقیقی بازار هم وزن

اگر سرانه خریدار حقیقی کمتر از فروشنده حقیقی باشد:

قدرت نسبی حقیقی بازار به صورت هم وزن= منفی معکوس مجموع قدرت خریدار حقیقی هر نماد تقسیم بر تعداد نمادها

قدرت نسبی حقیقی بازار هم وزن 2

قدرت نسبی حقیقی بازار به صورت ارزشی

اگر سرانه خریدار حقیقی بیش از فروشنده حقیقی باشد:

قدرت نسبی حقیقی بازار به صورت ارزشی= (مجموع ارزش خرید حقیقی در هر نماد تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی در کل بازار) تقسیم بر (مجموع ارزش فروش حقیقی در هر نماد  تقسیم بر تعداد کل فروشندگان حقیقی در کل بازار)

قدرت نسبی حقیقی بازار ارزشی

اگر سرانه خریدار حقیقی کمتر از فروشنده حقیقی باشد:

قدرت نسبی حقیقی بازار به صورت ارزشی= منفی 1 ضربدر (مجموع ارزش فروش حقیقی در هر نماد تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی در کل بازار) تقسیم بر (مجموع ارزش خرید حقیقی در هر نماد  تقسیم بر تعداد کل خریداران حقیقی در کل بازار)

قدرت نسبی حقیقی بازار ارزشی 2

نتیجه گیری

سرانه خرید و سرانه فروش اشخاص حقیقی، قدرت خریدار حقیقی و قدرت نسبی حقیقی را تعریف و فرمول های آن ها را بیان کردیم. به صورت لحظه ای نمودار این پارامترها با دقت کمتر از 1 ثانیه برای کل بازار و صندوق های با درامد ثابت در سایت لایو تی اس ای محاسبه می شود. تحلیل روند این نمودار و پارامترهای آن یک امر حیاتی در تابلوخوانی بازار و شاخص کل است. 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط

آموزش فیلترنویسی, فیلتر صف فروش مشکوک فیلتر صف فروش مشکوک – فیلترهای کاربردی بورس

1403-03-24 تیم LIVE TSE

فیلترنویسی اندیکاتور مکدی، فیلترنویسی اندیکاتور macd اندیکاتور مکدی چیست؟ فیلترنویسی مکدی- فیلترهای کاربردی بورس

1403-02-20 مجتبی لطیفی

آموزش ایجاد واچ لیست و مدیریت آن آموزش ایجاد و مدیریت واچ لیست در وب سایت livetse

1403-01-30 تیم LIVE TSE

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
140 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضا قهوه رخی
میهمان
رضا قهوه رخی
2 سال قبل

بسیار عالی و حرفه ای

اشکان
میهمان
اشکان
2 سال قبل

بسیار عالی، واقعا هیچ جا به این سادگی در عین جامع بودن توضیح داده نشده.متشکر

زینب مجنونی
میهمان
زینب مجنونی
2 سال قبل

بسیار آموزش عالی و خوب بود

فاطمه شکری
میهمان
فاطمه شکری
2 سال قبل

سپاس از مطلب بسیارعالیی و مفیدتون

mojtaba
میهمان
mojtaba
2 سال قبل

اقا عالیه دمتون گرم خسته نباشید

حمید احمدی
میهمان
حمید احمدی
2 سال قبل

سلام نکته ظریفی بود بنظرم خوبه ک به این روش نمایش داده بشه درک بهتری میده

اکرم سیدی
میهمان
اکرم سیدی
2 سال قبل

سلام بسیار اموزش کامل وجامعی بودممنون ازوقتی گذاشتید برااموزش دقت نظر شمارو می رسونه
لطفاین رو درlivetse استفاده بشه ممنون

مصطفی اکبری
میهمان
مصطفی اکبری
2 سال قبل

با تشکر از سایت خوبتون

علی
میهمان
علی
2 سال قبل

عااااالی

سجاد افشاری
میهمان
سجاد افشاری
2 سال قبل

عالی بود.
ممنون

جواد نجفی
میهمان
جواد نجفی
2 سال قبل

سایتتون معرکه س عاااالی. من با شما سودهای خوبی گرفتم. دمتون گرم .تنتون سالم .خدا خیرتون بده

محمد
میهمان
محمد
2 سال قبل

💐💐💐

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

❤💚❤💚❤💚

سعید منظمی
میهمان
سعید منظمی
2 سال قبل

🌷❤️ بسیار عالی و پرقدرت

محمد
میهمان
محمد
2 سال قبل

مچکرم ،بابت وبسایت حرفه ایی

مطهره
میهمان
مطهره
2 سال قبل

خداقوت

رضا قهوه رخی
میهمان
رضا قهوه رخی
2 سال قبل

فوق العاده عالی

آرش صادقی
میهمان
آرش صادقی
2 سال قبل

بسیار عالی دقیق و کامل از آشنایی با سایت و گروه خوب و حرفه ای شما خوشبختم 💐🤗🙋🏻‍♂️🙏 از تلاش های شما سپاس گزارم

مرتضی نیکنام
میهمان
مرتضی نیکنام
2 سال قبل

سلام
مفید بود برام .
توصیه دارم که حتما اشتراک نقره ای رو خرید داشته باشید و استفاده کنید . فوق العاده کاربردی هست و تو خرید و فروش خیلی کمک می‌کنه.

علی
میهمان
علی
2 سال قبل

سلام وعرض ادب

بسیار عالی و جامع توضیح داده

صالح نمین
میهمان
صالح نمین
2 سال قبل

یک سایت حرفه ای رصد بازار و تحرکات

امیر حسین
میهمان
امیر حسین
2 سال قبل

بسیار عالی و کاربردی

میترا اسمعیلی
میهمان
میترا اسمعیلی
2 سال قبل

بسیار عالی و کاربردی

حسین عبدالهی
میهمان
حسین عبدالهی
2 سال قبل

حسین عبدالهی
عالی هست ممنون🌹🌹🌹❤❤❤

علیرضا کلانتری
میهمان
علیرضا کلانتری
2 سال قبل

🌹🙏✌️

نادر سمیعی
میهمان
نادر سمیعی
2 سال قبل

با سلام و تشکر از سایت شما .

حسین عبدالهی
میهمان
حسین عبدالهی
2 سال قبل

❤🌹

عباس فردوسیان
میهمان
عباس فردوسیان
2 سال قبل

بسیار عالی خدا خیرتون بده💚❤

علیرضا کلانتری
میهمان
علیرضا کلانتری
2 سال قبل

ممنون

میترا جباریان
میهمان
میترا جباریان
2 سال قبل

آموزش هاتون عالیه .من خیلی استفاده میکنن .ممنون از زحمات بی دریغ شما

محسن اکرمی
میهمان
محسن اکرمی
2 سال قبل

خیلی خوب

مهرداد عبدالله زاده
میهمان
مهرداد عبدالله زاده
2 سال قبل

برترین
بالاترین
بی نظیرترین
در بازار بورس ایران هستید

ما هم در زیر سایه مجموعه دانایان پارس بدون ضرر پیش میریم.

فیروز علیزاده
میهمان
فیروز علیزاده
2 سال قبل

ممنون از آموزش های مفید و کاربردی

حامد
میهمان
حامد
2 سال قبل

با تشکر از وب سایت و مطالب خوب شما

elyasi mohsen
میهمان
elyasi mohsen
2 سال قبل

خیلی عالی

شهریور
میهمان
شهریور
2 سال قبل

ممنون از ارایه مطالب مختصر و در عین حال ساده و قابل فهم .از حضور شما و سایر همکارانتون در تالار رصد بازار و تفسیر لحظه به لحظه آن کمال تشکر را دارم واین خود یک کلاس علمی کاملا عملی است

حامد محدث
میهمان
حامد محدث
2 سال قبل

بسیار ساده و فوق العاده کاربردی ممنون از زحمات همگی دوستان

حامد محدث
میهمان
حامد محدث
2 سال قبل

بسیار عالی و کاربردی ممنون از زحمات دوستان

سید وحید حیات غیبی
میهمان
سید وحید حیات غیبی
2 سال قبل

عالی و حرفه ای ازتون بینهایت ممنونم

الهه ابونوری
میهمان
الهه ابونوری
2 سال قبل

بسیار آموزنده و عالی بود از تیم حرفه ای و دلسوز لایو ترید هم تشکر ویژه دارم انشالا همیشه موفق باشین

علیرضا اعتدالی
میهمان
علیرضا اعتدالی
2 سال قبل

بنظر من نسبت قدرت وسرانه خریدار نماد به قدرت و سرانه خرید کل بازار میتونه فیلتر خوبی باشه.
ممنون بابت مطلب مفیدتون

حسین شاه نظری
میهمان
حسین شاه نظری
2 سال قبل

سلام ، روند یرانه خرید و فروش حقیقی به صورت هفتگی و ماهانه رو از کجا میشه دید؟!

سجاد رضوانی
میهمان
سجاد رضوانی
2 سال قبل

سلام واقعا عالی وکاربردی از طریق کراس سرانه چند دقیقه جلوتر میشه روند بازارو پیش بینی کرد

سجاد رضوانی
میهمان
سجاد رضوانی
2 سال قبل

سلام واقعا عالی وکاربردی

سجاد رضوانی
میهمان
سجاد رضوانی
2 سال قبل

بسیار عالی

نفیسه رادمهر
میهمان
نفیسه رادمهر
2 سال قبل

سلام،اگر لطف کنید. کمی ساده تر وکاربردی تر در اتاق رصد برای همگی بیان کنید. ممنون
یک سوال هم اینکه وقتی بیان می کنید مجموع، این رو در چه بازه زمانی در نظر می گیرید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

بسیارعالی و مفید بود. از زحمات شما و تیم قوی دانایان در تالارلحظه ای رصد بازار تشکر میکنم🌹

اعظم هدایتی
میهمان
اعظم هدایتی
2 سال قبل

بسیارعالی و مفید بود. از زحمات شما و تیم قوی دانایان در تالارلحظه ای رصد بازار تشکر میکنم🌹

خمیس ابادی
میهمان
خمیس ابادی
2 سال قبل

کارتون درسته خیلی،❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹

م_اله یاری
میهمان
م_اله یاری
2 سال قبل

استاد ممنون از آموزش های خوبتون🙏🙏🌹

علی
میهمان
علی
2 سال قبل

درجه یک و عالی

محسن کشاورزی
میهمان
محسن کشاورزی
2 سال قبل

عالی هستید و بی نظیر 🌹🌹

محسن کشاورزی
میهمان
محسن کشاورزی
2 سال قبل

همیشه بدرخشید ✔✔

محسن کشاورزی
میهمان
محسن کشاورزی
2 سال قبل

با شما یک قدم میشه از بازار و سایتهای دیگه جلوتر بود🌹

محسن کشاورزی
میهمان
محسن کشاورزی
2 سال قبل

منتظر آپدیت و امکانات بی نظیر دیگه هم در وبسایت live.tse هستیم

مریم
میهمان
مریم
2 سال قبل

خدا خیرتون بده

محسن کشاورزی
میهمان
محسن کشاورزی
2 سال قبل

کاش زودتر این وبسایت رو راه اندازی کرده بودید🌺

محسن کشاورزی
میهمان
محسن کشاورزی
2 سال قبل

ممنون از تمام دست اندرکاران و عزیزانی که زحمت live.tse رو کشیدند و چیزی که مشخصه حاصل زحماتشون در ایجاد این وبسایت منجر به بهبود معاملات همه سهامداران عضو سامانه شده ، شاد و پیروز باشید🌹👑🌹

فریدون نیکومنش
میهمان
فریدون نیکومنش
2 سال قبل

سلام خسته نباشی میگم به تموم استاتید و تیم بسیار قوی کارگزاری دانایان بخصوص تیم بسیار متخصص و کارشناسان live ste من حدود 2 سال در گروه رصد بازار عضو هستم و خیلی استفاده میکنم , امیدوارم همواره موفق و تندرست درست باشید , مطالب آموزشی تان حرف نداره و بطور ویژه از جناب آقای پوسانه و دکتر عبدی پور متشکرم

مجتبی
میهمان
مجتبی
2 سال قبل

سلام.طاعات وعبادات قبول.مطالب کامل است.
من سرانه خرید و فروش حقیقی را کنترل و نسبت آنها را در نظر می گیرم.آیا کافی است یا قدرت نسبی ها را باید لحاظ کنم.
من مایلم هر دو نمودار سرانه بازار و صندوق باشد.

محمد
میهمان
محمد
2 سال قبل

عالی هست ممنون🌹🌹🌹❤❤❤

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

سلام تشکرر ر از این همه اطلاعات خوب لطفا بفرمایید روند سرانه در تایم بازار از کجا بدست بیاریم ک بفهمیم روند در طول روز افزایشی هست یا نه

کیوان
میهمان
کیوان
2 سال قبل

عرض سلام و وقت بخیر
اگر سهمی سرانه خرید بالا (40 – 50 میلیون) داشته باشه و سرانه فروش هم کم باشه با فرض این که میانگین حجم ماه پر شده و حقوقی هم در معاملات دخیل نباشه، چنین سهمی به احتمال زیاد باید بالا بره؟

ali javdan
میهمان
ali javdan
2 سال قبل

دمتون گرم سایت خوبی دارید، در وبلاگ هم مطالب خوب و آموزنده ای هست. فقط یک سوال برام ایجاد شده که همه جا میگن سرانه خرید بالا باعث رشد سهم میشه اما خیلی وقت ها سهم سرانه خرید پایینی داره مثلا 10 یا 15 میلیون و حتی قدرت خریدار زیر یک است اما باز هم از روز بعد مثبت میشه و رشد می کنه. این طور موارد یعنی سهم با پول خرد داره بالا میره؟

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
1 سال قبل

در صورتی که قدرت خریدار افزایشی باشه و این افزایش ناشی از کاهش سرانه فروش باشه و سرانه خرید تغییری نکنه این مثبت تلقی میشه؟

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
1 سال قبل

سلام استاد، من وقتی سرانه خرید و فروش روزانه سهم ها رو میبینم تو سایت تابلوخوانی خیلی از سهم ها نمودار سرانه هاشون (یا یکی شون یا جفتشون) لحظه اول بازار خیلی بالا رفته و بعد تا آخر بازار کم کم پایین اومده، نکته خاصی تو این طور سهم ها وجود داره؟

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
1 سال قبل

راستی این نمودار برای سهم غپاک

رضا
میهمان
رضا
1 سال قبل

درود ب شما و تیم همراهتون
اقای دکتر فرق بین سرانه خریدار حقیقی و ارزش خریدار حقیقی چیه؟
مگر نه اینکه سرانه خرید همون ارزش خرید روزانه میشه
اشاره به سرانه خریدار حقیقی بازار ارزشی و هموزن دارم . اینا چه تفاوتی دارند
با سپاس فراوان

محمد
میهمان
محمد
1 سال قبل

برای شکست مقاومت ها باید سرانه خرید و حجم خوب روی تابلو دیده بشه؟ یا ممکنه با سرانه خرید عادی یا حتی قدرت خریدار زیر یک هم مقاومت شکسته بشه؟

آجرلو
میهمان
آجرلو
1 سال قبل

سلام جناب دکتر میشه بفرمایید تغییرات قیمت با تغیرات قدرت خریدار و سرانه ها چه رابطه ای داره؟ منظور این که با افزایش و کاهش قیمت قدرت خریدار و سرانه ها چه تغییری (افزایش یا کاهش) باید داشته باشه؟

سید هادی
میهمان
سید هادی
9 ماه قبل

با تشکر از مقاله خوبتون
اگه امکان داره یه کتاب هم در این زمینه معرفی بفرمایین.
ممنون